Wpisz swoje słowa kluczowe

partners

Poland

Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej (FRAME)

PARTNER

Mając na celu promocję współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli, Fundacja FRAME podejmuje wiele inicjatyw:

  • Wspieranie integracji europejskiej oraz współpracy krajowej i międzynarodowej,
  • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • Propagowanie działań wspomagających rozwój kultury demokracji,
  • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej,
  • Integracja i porozumienie społeczeństw i kultur,
  • Kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie grup defaworyzowanych na rynku pracy,
  • Organizacja wsparcia osób dojrzałych zgodnie z ideą active ageing,
  • Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju w ramach uczenia się przez całe życie,
  • Organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
  • Prowadzenie badań i analiz.

Nasi beneficjenci reprezentują zróżnicowane grupy docelowe, ze szczególnym naciskiem na osoby ze środowisk migracyjnych, starzejące się społeczeństwo, nauczycieli, trenerów, doradców zawodowych, przedsiębiorców, młodych ludzi w potrzebie i inne defaworyzowane grupy. Znając potrzeby i oczekiwania naszych grup docelowych, projektujemy i realizujemy działania mające na celu aktywizację społeczną i szeroko pojętą promocję społeczeństwa obywatelskiego.

Eksperci fundacji mają bogate doświadczenie edukacyjne, doradcze i szkoleniowe w działalności krajowej jak również w wymiarze międzynarodowym.

FRAME współpracuje z wieloma organizacjami kulturalnymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz władzami lokalnymi i krajowymi.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepsze doświadczenia na naszej stronie internetowej. Jeśli kontynuujesz korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuję" poniżej, to wyrażasz na to zgodę. WIĘCEJ INFORMACJI

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close